Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cà Mau  hiện có 1.414 nạn nhân phơi nhiễm chất độc da cam. Số được hưởng trợ cấp thường xuyên 1.012 người (trong đó NHĐKC là 811 người, con đẻ của NHĐKC là 201 người)

 

Ảnh: Đại biểu dự Hội nghị tổng kết

 Trong năm qua, được sự quam tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, chung tay ủng hộ nhiệt tình của các mạnh thường quân và tâm huyết của cán bộ hội.  Hội nạn nhân chất độc da cam từ phành phố đến phường, xã đã tích cực tuyên truyền, vận động, chăm sóc giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện, bằng nhiều hình thức và việc làm thiết thực. Kết quả thực hiện công tác trợ giúp trong năm đạt  1562 triệu đồng, so với chỉ  tiêu Tỉnh hội giao đạt 130%. Trong đó hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà, sữa 9 căn, tặng 1.542 suất quà; 10.500kg gạo, trợ cấp khó khăn 20 hộ, 5 xe lăn, xe đạp 9 chiếc và nhiều trợ giúp khác……hoạt động sản xuất có hiệu quả cao, cải thiện được đời sống và sẽ trả vốn đúng thời hạn trong năm 2023.

 

Ảnh: Tặng quà cho nạn nhân

Năm 2023 Hội nạn nhân chất độc da cam trong huyện tiếp tục thực hiện tốt vai trò vận động trợ giúp “ vì nạn nhân chất độc da cam”, hưởng ứng mạnh mẽ cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và Kế hoạch về hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học, giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố của Ủy ban nhân dân Tp Cà Mau. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực để chăm lo giúp đỡ góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nạn nhân.

 

                                                                                                                    Văn phòng tỉnh Hội Cà Mau