Huyện Thới Bình hiện có hơn 1200 nạn nhân phơi nhiễm chất độc da cam. Số được hưởng trợ cấp thường xuyên là 695 người (trong đó người hoạt động kháng chiến (HĐKC) là 416 người, con đẻ của người HĐKC là 279 người.)

    Trong năm qua, được sự quam tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, chung tay ủng hộ nhiệt tình của các mạnh thường quân và tâm huyết của cán bộ hội.  Hội nạn nhân chất độc da cam từ huyện đến xã, thị trấn đã tích cực tuyên truyền, vận động, chăm sóc giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện, bằng nhiều hình thức và việc làm thiết thực. Kết quả thực hiện công tác trợ giúp trong năm đạt  961.800.000 đồng, so với chỉ  tiêu Tỉnh hội giao đạt 107%. Trong đó hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà; tặng 966 suất quà; 3.500kg gạo; 20 xe lăn; 700 cuốn tập; hỗ trợ khám chữa bệnh và nhiều trợ giúp khác….Ngoài ra, số hộ gia đình nạn nhân được hỗ trợ vốn năm 2018 hoạt động sản xuất có hiệu quả cao, cải thiện được đời sống và sẽ trả vốn đúng thời hạn trong năm 2020.

Ảnh: Các hoạt động trợ giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin

     Năm 2020 Hội nạn nhân chất độc da cam trong huyện tiếp tục thực hiện tốt vai trò vận động trợ giúp “ vì nạn nhân chất độc da cam”, hưởng ứng mạnh mẽ cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân. Tiếp tục  tuyên truyền Chỉ thị 43 ngày 14/5/2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và Kế hoạch 48/KH-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau . Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực để chăm lo giúp đỡ góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nạn nhân.

          Ảnh: Hội Nghị tổng kết  công tác Hội tác hội năm 2019

       Tại hội nghị thường trực huyện hội báo cáo kết quả công tác thực hiện trong năm qua, đánh giá những mặt làm được và những mặt còn hạn chế cần tiếp tục phấn đấu trong năm tiếp theo, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cần tổ chức thực hiện trong năm 2020. Cụ thể đưa ra kế hoạch vận động quỹ trong năm; kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ cơ sở hội trong năm; kế hoạch vận động, thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân dịp tết nguyên đán Canh tý 2020 và chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2020./.

                                                                Lê Trung Tiến - Phó chủ tịch huyện hội Thới Bình