Huyện Cái Nước hiện có 1.011 nạn nhân phơi nhiễm chất độc da cam. Số hội viên 843 hội viên

Ảnh: Đại biểu dự Hội nghị tổng kết

 Trong năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, chung tay ủng hộ nhiệt tình của các mạnh thường quân và tâm huyết của cán bộ hội. Hội nạn nhân chất độc da cam từ huyện đến xã, thị trấn đã tích cực tuyên truyền, vận động, chăm sóc giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện, bằng nhiều hình thức và việc làm thiết thực. Kết quả thực hiện công tác trợ giúp trong năm đạt  7.52 triệu đồng, so với chỉ  tiêu Tỉnh hội giao đạt 107%. Trong đó hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà, xây1 cây cầu giao thông nông thôn, khoang 5 giếng nước; tặng 1.401 suất quà; 12.125kg gạo và nhiều trợ giúp khác….Ngoài ra, số hộ gia đình nạn nhân được hỗ trợ vốn năm 2022 hoạt động sản xuất có hiệu quả cao, cải thiện được đời sống và sẽ trả vốn đúng thời hạn trong năm 2023.

Năm 2023 Hội nạn nhân chất độc da cam trong huyện tiếp tục thực hiện tốt vai trò vận động trợ giúp “ vì nạn nhân chất độc da cam”, hưởng ứng mạnh mẽ cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và Kế hoạch về hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học, giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện của Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước . Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực để chăm lo giúp đỡ góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nạn nhân.

                                                                                          Văn phòng tỉnh Hội Cà Mau