Năm, 2017, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố đã hoàn thành tốt các chương trình công tác của hội. Trong đó công tác tổ chức, xây dựng Hội ngày càng phát triển, đã kiện toàn các chức hội cấp xã, phường, kết nạp mới 30 hội viên, nâng tổng số đến nay thành phố có gần 1.400 hội viên tham gia vào hội. Bên cạnh đó, hội đã quan tâm tới công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân đạt kết quả đáng ghi nhận, bằng việc huy động, kêu gọi vận động quà, tiền các cấp với trên 1.449 suất quà, quy ra tiền mặt hơn 440 triệu đồng từ Trung ương, tỉnh, thành phố và xã, phường đã trao tận tay nạn nhân. Trong năm xây dựng và bàn giao 5 nhà cho nạn nhân với số tiền trên 671 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn xuất tiền quỹ cho nạn nhân vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Hội nghị tổng kết Hội NNCĐDC/Dioxin TP Cà Mau năm 2017

     Triển khai nhiệm vụ cho thời gian tới, Hội nạn nhân chất độc da cam- Dioxin thành phố tiếp tục làm tốt các chương trình công tác Hội; đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân. Tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động của Hội, các chi hội, các cá nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam điển hình vượt khó vươn lên trong cuộc sống và giúp nhau phát triển kinh tế.

Trúc Hà