Thực hiện kế hoạch công tác Hội năm 2021, ngày 15/04/2021 thường trực tỉnh Hội đã tiến hành kiểm tra hoạt động công tác Hội tại huyện Đầm Dơi và xã Tân Duyệt, nội dung kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vu công tác Hội 6 tháng đầu năm, đặc biệt là công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam. Qua đó, để đánh gía thực chất kết quả công tác Hội gồm: Xây dựng tổ chức Hội, công tác vận động, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, từ đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân trong tình hình hiện nay, đặc biệt vừa thực hiện phòng chống dịch vovid-19, vừa chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam.

 

                                                           Ảnh: Làm việc với huyện Hội Đầm Dơi

   Thường trực tỉnh Hội đến làm việc trực tiếp với Ban thường vụ huyện Hội và Hội xã Tân Duyệt và nghe đơn vị báo cáo kết qủa họat động công tác Hội 6 tháng đầu năm, trong đó chú trọng việc tham mưu của Hội với cấp ủy, chính quyền địa phương về việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của tỉnh Hội. Theo báo cáo của huyện Hội từ đầu năm đến nay huyện Đầm Dơi và các cơ Hội đã triển khai đầy đủ các chủ trương của tỉnh Hội, của địa phương đối với các Hội cơ sở và phối hợp các ngành lồng ghép thực hiện các mặt công tác có liên quan đến công tác Hội và NNCĐDC. Đặc biệt việc kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam, huyện Hội đã xây dựng kế hoạch họp mặt tại huyện và tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng và xã, thị trấn tổ chức họp mặt tại các xã. Các phần việc luôn được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền trong thực hiện và nạn nhân biết để thực hiện.

    Kết luận làm việc với huyện Hội Đầm Dơi và xã Tân Duyệt, ông Nguyễn Xuân Hùng – chủ tịch Hội NNCĐDC/DIOXIN tỉnh đề nghị huyện Hội tiếp tục bám sát văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn của tỉnh Hội, tiến hành thực hiện kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa cam trên địa bàn huyện Đầm Dơi diễn ra thành công, lan tỏa đến cộng đồng xã hội.

 

Ảnh:Thăm gia đình nạn nhân và người nuôi dưỡng nạn nhân

       Trước đó thường trực tỉnh Hội cùng huyện hội và Hội xã, thị trấn có đến thăm gia đình của nạn nhân Nguyễn Thanh Lâm, ấp 1, thị trấn Đầm Dơi và người nuôi dưỡng nạn nhân tiêu biểu là bà Nguyễn Thị Huệ xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi,  mỗi nơi đến thường trực tặng quà, động viên thăm hỏi đến gia đình nạn nhân.                                                                                                                                                                         Văn phòng tỉnh Hội