Hội NNCĐDC/DIOXIN tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Hội các cấp tuyên truyền và nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Chính phủ, TW Hội NNCĐDC/DIOXIN Việt Nam, UBND tỉnh và chủ động phối hợp với Mặt trận, ngành đòan thể ở địa phương để tuyên truyền trong hội viên, nạn nhân nghiêm túc thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn. Đồng thời rà soát những nạn nhân và gia đình nạn nhân thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch covid-19 từ 01/04/2020 đến 15/4/2020 ảnh hưởng thiếu việc làm, mất việc làm, mua bán nhỏ, sản xuất kinh doanh phải dừng lại … mất thu nhập, đời sống gặp nhiều khó khăn để vận động và có biện pháp khẩn trương giúp đỡ hỗ trợ vượt qua khó khăn đặc biệt trong thời gian cách ly xã hội từ 01/4 đến 15/4/2020 không để bất cứ nạn nhân nào gặp khó khăn mà không được giúp đỡ hỗ trợ. Thường trực tỉnh Hội xuất Quỹ NNCĐDC/DIOXIN tỉnh hỗ trợ cho các huyện, thành Hội 44 suất, mỗi suất 750.000đ bằng tiền mặt (mỗi nạn nhân được hỗ trợ 50.000đ/ngày x 15 ngày), tổng kinh phí 33.000.000đ (Ba mươi ba triệu đồng). Việc hỗ trợ NNCĐDC đợt đột suất này phải thực hiện hoàn thành ngày 06/4/2020.

Ảnh: Trao tiền hỗ trợ cho bà Huỳnh Thị Đua, phường 4, Tp Cà Mau là nạn nhân chất độc da cam gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch covid-19

    Thực hiện việc hỗ trợ cho NNCĐDC gặp khó khăn góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội của tỉnh trong việc phòng chống dịch covid-19.

                                                                                  Đặng Văn Mỹ - Phó chủ tịch tỉnh Hội