Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau chỉ đạo Hội các cấp bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền về tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam 10/8/1961-10/8/2021 trên địa bàn. Đối với hoạt động chưa tổ chức được dịp 10/8 thì xem xét tổ chức vào thời điểm thích hợp khi tình hình dịch ổn định; tuyên truyền và nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Chính phủ, TW Hội NNCĐDC/DIOXIN Việt Nam, UBND tỉnh và chủ động phối hợp với Mặt trận, ngành đòan thể ở địa phương để tuyên truyền trong hội viên, nạn nhân nghiêm túc thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn. Đồng thời rà soát những nạn nhân và gia đình nạn nhân thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg để phòng chống dịch covid-19 từ 19/07/2021 đến 01/8/2021 ảnh hưởng do thiếu việc làm, mất việc làm, mua bán nhỏ, sản xuất kinh doanh phải dừng lại … mất thu nhập, đời sống gặp nhiều khó khăn để vận động và có biện pháp khẩn trương giúp đỡ hỗ trợ vượt qua khó khăn đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội từ 19/07/2021 đến 01/08/2021 không để bất cứ nạn nhân nào gặp khó khăn mà không được giúp đỡ hỗ trợ. Thường trực tỉnh Hội xuất Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh hỗ trợ cho các huyện, thành Hội 47 suất, mỗi suất trị giá 500.000đ tiền mặt, tổng kinh phí 23.500.000đ để thăm viếng nạn nhân.

Việc hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam đợt đột suất này gắn với việc thăm viếng tặng quà nhân kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam và phải thực hiện hoàn thành trước ngày 26/07/2021.

 

 

Ảnh: Trao tiền hỗ trợ cho nạn nhân Dương Hoàng Chiến, phường 4, Tp Cà Mau  và Vũ Trần Ngọc, phường 5, Tp Cà Mau

    Thực hiện việc hỗ trợ cho NNCĐDC gặp khó khăn góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội của tỉnh trong việc phòng chống dịch covid-19.

                                                                                                  Đặng Văn Mỹ - Phó chủ tịch tỉnh Hội