Ngày 06 và 07/04/2017 tỉnh Hội đã phối hợp với địa phương bàn giao nhà đồng đội cho NNCĐDC là ông Đoàn Văn Kiện ngụ tại khóm SaPho thị trấn Năm Căn huyện Năm Căn. Ông Đòan Văn Kiện là cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam, gia đình có 4 người bị nhiễm CĐDC hoàn cảnh rất khó khăn.

      Bàn giao nhà đồng đội cho NNCĐDC là ông Nguyễn Văn Quyển tại ấp 2 xã Nguyễn Phích huyện U Minh, ông Quyển là cựu chiến binh bị nhiễm CĐDC gia đình có 2 người là NNCĐDC cuộc sống rất khó khăn

    

           Đại diện Hội NNCĐDC/DIOXIN tỉnh Cà Mau và địa  phương  trao nhà cho ông Nguyễn Văn Quyển

      Nhà bàn giao được xây dựng cơ bản tổng kinh phí 230 triệu đồng, trong đó Hội NNCĐDC/DIOXON tỉnh vận động 100 triệu đồng, (mỗi căn 50 triệu đồng) từ Quỹ Hỗ trợ Cựu Chiến Binh Nghèo TP Hồ Chí Minh phần còn lại do gia đình đóng góp.

     Tại buổi bàn giao đại diện tỉnh Hội và chính quyền địa phương động viên gia đình phấn đấu vươn lên trong cuộc sống

                                                             

                                                                                                              Bài viết: Đặng Văn Mỹ - Phó chủ tịch tỉnh Hội