Từ Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo sư-bác sĩ Nguyễn thị Ngọc Phượng đã có bài trình bày về “Ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin đối với sức khỏe sinh sản ở Việt Nam”. Bà Susan Schnall, thành viên ban lãnh đạo VFP đã trình bày về các bệnh có liên quan với phơi nhiễm chất độc da cam ở các cựu chiến binh Mỹ và việc khắc phục hậu quả chất độc da cam ở Việt Nam. Cô Tricia Euvrard, sinh viên nghiên cứu cao học về Giới và Luật ở Trường Đại học Phương Đông và châu Phi. Luân Đôn (SOAS), thành viên Tập hợp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam ở Pháp đã trình bày về hoạt động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam , ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga ở Pháp.

   Cũng trong khuôn khổ Đại hội VFP 2021, các đại biểu dự đại hội và những người người quan tâm theo dõi sự kiện này còn được xem một đoạn video: “Chất độc da cam - từ sự cảm thông đến hành động” giới thiệu về ảnh hưởng của chất độc da cam do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

   Sau đây là một số hình ảnh cuộc hội thảo và bài trình bày bằng tiếng Anh của Giáo sư- Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng.

 

                                                                                      Phạm Trương (Tạp chí da cam Việt Nam)