Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2018

THƯ CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV HỘI NẠN NHÂN
CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2018-2023

    Thân gửi cán bộ, hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp và nạn nhân chất độc da cam Việt Nam,

   Đại hội Đại biểu lần thứ IV Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam được tiến hành trong hai ngày 4 và 5 tháng 12 năm 2018 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. 323 đại biểu thay mặt hơn 400 ngàn hội viên của cả nước đã về dự Đại hội. Đại hội đã đánh giá kết quả và rút ra những bài học từ việc thực hiện nhiệm vụ của toàn Hội trong 5 năm qua và đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Hội từ nay đến hết năm 2023. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội, Ban Kiểm tra của Hội để điều hành công tác của Hội trong nhiệm kỳ 2018-2023.

    Đại hội lần thứ IV của Hội diễn ra trong lúc toàn Hội đang nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị thực hiện Chỉ thị Số 43-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và đang tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 15 năm thành lập Hội.

    Đại hội đã vinh dự được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu các bộ, ban, ngành, đoàn thể đến dự. Đặc biệt đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tới dự Đại hội và phát biểu ý kiến đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội trong thời gian qua, đồng thời đề ra những yêu cầu để toàn Hội phấn đấu thực hiện trong thời gian tới.

   Các đồng chí và các bạn thân mến,

    Quán triệt Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội bày tỏ quyết tâm của toàn thể cán bộ, hội viên của Hội tăng cường đoàn kết, nỗ lực hết sức mình xây dựng Hội vững mạnh, không ngừng phát triển để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại hội kêu gọi các tổ chức, các cán bộ và mọi hội viên của Hội phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tính năng động, nhiệt tình phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, vận động được nhiều nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, tích cực tham gia cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam, xác định năng lực và hiệu quả làm việc vì nạn nhân là yếu tố quyết định sự phát triển của các tổ chức hội.

    Đại hội kêu gọi các nạn nhân chất độc da cam tiếp tục khắc phục khó khăn, vượt lên bệnh tật và nghèo khó, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cải thiện điều kiện sức khỏe của bản thân, ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, hòa nhập cộng đồng !

Với truyền thống “Đoàn kết - Nghĩa tình- Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”, nhất định chúng ta sẽ thành công !

Chào thân ái !