Ảnh: Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, nhiệm kỳ  (2018-2023)

    Trọng tâm là các hoạt động và phối hợp với các ngành dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Theo đó, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức tiếp nhận, phân phối tiền qùa cho các đối tượng và tổ chức các đoàn cán bộ, nhà hảo tâm đi thăm, tặng quà cho nạn nhân chu đáo và nghĩa tình với giá trị vận động gần 6 tỷ đồng đạt 75% kế hoạch giúp cho trên 7.000 lượt nạn nhân và người khuyết tật được chăm sóc và tặng quà, công tác tuyên tuyền được chú trọng và đi vào chiều sâu.

     Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, tỉnh Hội Cà Mau chỉ đạo các cấp Hội đưa Chỉ thị 43/CT-TW của Ban Bí thư TW và Công văn số 1556/CV-TU ngày 22/6/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Cà Mau “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu qủa chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiền tranh ở Việt Nam” vào cuộc sống, tăng cường tuyên truyền, vận động ủng hộ, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân dịp 10/8 với mục tiêu tất cả nạn nhân của tỉnh (trực tiếp và gián tiếp) được nhận quà. Các cấp Hội phối hợp tổ chức tốt phong trào thi đua “vì nạn nhân chất độc da cam”.

                                        Đặng Văn Mỹ - Phó chủ tịch Hội NNCĐDC/DIOXIN tỉnh Cà Mau