Nhiệm kỳ 5 năm với sự quan tâm của thành ủy, UBND thành phố, sự hỗ trợ chỉ đạo của tỉnh Hội và sự nổ lực, phấn đấu của cán bộ Hội trong toàn thành phố đã đạt được những kết qủa như sau: Trong nhiệm kỳ phát triển 621 hội viên, nâng tổng số 1.372 hội viên, vận động các tổ chức cá nhân giúp đỡ nạn nhân được 6.105.938.500 đồng, vượt  kế hoạch đã giúp đỡ nạn nhân xây dựng và sửa chữa 39 nhà, học bỗng 4 suất, 70 xe lăn, xe lắc, khám chữa bệnh cấp thuốc cho nạn nhân 890 lượt, 6 lượt hộ mượn vốn sản xuất, tặng các loại quà như lương thực, thực phẩm 7.810 suất.

    Công tác tuyên truyền và thực hiện chủ trương luôn được triển khai thực hiện tốt, đặc biệt là chính sách đối với nạn nhân, chính sách đối với cán bộ làm công tác Hội và kinh phí hoạt động các cấp, công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên, định kỳ.

Ông Nguyễn Xuân Hùng- Chủ tịch Hội NNCĐDC/DIOXIN tỉnh Cà Mau phát biểu chỉ đạo Đại hội

     Nhiệm kỳ 5 năm được tặng khen thưởng tập thể: 75, cá nhân 185 trong đó: 29 Bằng khen của TW Hội, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, 231Giấy khen của UBND thành phố, xã, phường, thị trấn, UBNDMT thành phố và thành Hội cho thường trực Hội, cán bộ Hội, hội viên tiêu biểu và 174 Bằng tri ân cho các tổ chức mạnh thường quân ủng hộ chăm sóc nạn nhân. Nhiệm kỳ  2018-2023 thành Hội Cà Mau tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện nâng cao tính năng động, sáng tạo, chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nạn nhân phát huy tinh thần Đoàn kết – Nghĩa tình- Trách nhiệm vì NNCĐDC thi đua khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ do Nghị quyết đề ra.

     Đại hội đã bầu BCH 23 Vị, BTV 7 vị, Ban kiểm tra 3 vị, bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Hội NNCĐDC/DIOXIN tỉnh; Ông Mạc Thanh Bô được bầu làm chủ tịch Hội nhiệm kỳ (2018-2023). Tại Đại Hội UBND Tp Cà Mau đã trao tặng 7 Giấy khen cho tập thể và 9 Giấy khen cho cá nhân.

     Các huyện còn lại sẽ hoàn thành Đại hội trong tháng 6/2018.

                                                                                            Đặng Văn Mỹ - PCT tỉnh Hội