Ảnh: Quang cảnh Đại hội

          Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của cấp ủy - chính Quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, Hội  nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Khánh Bình, đã không ngừng xây dựng và củng cố tổ chức hội vững mạnh. Hội đã đề ra nhiều biện pháp tốt nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo nội dung các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ III đã đề ra. Trong đó, tổ chức hội đã được củng cố từng bước góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân. Hiện nay trên địa bàn xã có 87 nạn nhân chất độc da cam đang hưởng trợ cấp hàng tháng, có 2 người phơi nhiễm chưa được hưởng chế độ. Trong nhiệm kỳ đã vận động tiền mặt và vật chất trên 535 triệu đồng để chăm sóc cho nạn nhân chất độc da cam.

Ảnh: Phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Phạm Ngọc Trận – Phó chủ tịch UBND xã Khánh Bình

    Phát biểu chỉ đạo Cấp ủy – chính quyền xã Khánh Bình và lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam /dioxin huyện Trần Văn Thời, ghi nhận và đánh giá cao vai trò hoạt động của Hội nạn nhân chất độc da cam /dioxin xã Khánh Bình. Trong nhiệm kỳ qua hội đã có nhiều việc làm thiết thực, hội đã chủ động đề ra chương trình hành động cụ thể, kêu gọi toàn thể hội viên đoàn kết – nhân ái – chủ động – sáng tạo, tất cả vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Từng bước xây dựng các chương trình hành động cụ thể thiết thực, phát động phong trào Vì nạn nhân chất độc da cam. Để vận động các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng tham gia góp phần chăm sóc các nạn nhân. Hội đã sớm xác định hai nhiệm vụ trung tâm hàng đầu là chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, đồng thời tham gia tuyên truyền góp thêm tiếng nói cùng với Trung ương Hội và cả nước đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam, Qua một buổi làm việc khẩn trương và nghiêm túc.

Ảnh: Ban chấp hành mới ra mắt

    Đại hội đại biểu Hội nạn chất độc da cam/dioxim xã Khánh Bình, đã bầu ra 13 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, bầu chủ tịch, phó chủ tịch hội và bầu 5 Đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Mai Thị Tùng Hải được bầu làm chủ tịch Hội./.

                                                                                             Văn phòng tỉnh Hội