ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

                HỘI NNCĐDC/DIOXIN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      -------------------                                                      ----------------------

                                                                                   Cà Mau, Ngày  10  tháng 03  năm 2020

 

 

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ

QUỸ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN TỈNH CÀ MAU

 

Năm 2017

TT

Tên đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân

Số tiền ủng hộ

Ghi chú

 
 

01

Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa số 14

3.600.000

 

 

02

Quỹ hỗ trợ Cựu Chiến binh nghèo Tp Hồ Chí Minh

30.000.000

 

 

03

Hội Cựu Chiến binh nghèo Tp Hồ Chí Minh

10.000.000

 

 

04

Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Cà Mau

1.000.000

 

 

05

Đảng ủy dân chính Đảng

1.000.000

 

 

06

Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm

500.000

 

 

07

Viện kiểm soát nhân dân

1.650.000

 

 

08

Trung tâm y tế huyện Phú Tân

1.500.000

 

 

09

Hội Phụ Nữ Từ thiện Tp Hồ Chí Minh

365.000.000

 

 

10

Ban Dân vận tỉnh ủy

700.000

 

 

11

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cà Mau

2.000.000

 

 

12

Ban Điều hành bến xe tàu

2.000.000

 

 

13

Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy

1.000.000

 

 

14

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau

10.000.000

 

 

15

Cty Điện lực Cà Mau

3.000.000

 

 

16

Văn phòng Cục thuế tỉnh

1.000.000

 

 

17

Nhà hàng – Khách sạn Ánh Nguyệt – P6 Cà Mau

1.000.000

 

 

18

Nhà Thiếu Nhi tỉnh Cà Mau

1.000.000

 

 

19

Nguyễn Khánh Vĩnh

1.000.000

 

 

20

Văn phòng tỉnh ủy

3.000.000

 

 

21

Trung tâm Đăng kiểm đườn thủy nội địa

500.000

 

 

22

Hội Văn học nghệ thuật

500.000

 

 

23

Ban Nội chính

1.000.000

 

 

24

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị

500.000

 

 

25

Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần

1.000.000

 

 

26

Ban quản lý dự án xây dựng CTGT Cà Mau

2.000.000

 

 

27

Nhà khách Minh Hải

1.000.000

 

 

28

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cà Mau

3.000.000

 

 

29

Cty TNHH Lâm nghiệp Ngọc Hiển

5.000.000

 

 

30

Chi cục chăn nuôi thú y

1.500.000

 

 

31

Sở Khoa học công nghệ

2.000.000

 

 

32

Ban quản lý Rừng phòng hộ Tam Giang 1

1.700.000

 

 

33

Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội

3.000.000

 

 

34

Chùa Linh Tiên xã Đức Thựơng, Hoài Đức, Hà Nội

10.000.000

 

 

35

Đoàn Phật tử tu tại gia Tâm Linh Chính Đạo, quận Hà Đông, Tp Hà Nội

10.000.000

 

 

36

Chùa Linh Thông xã An Thựơng, Hoài Đức, Hà Nội

10.000.000

 

 

37

Chi cục quả lý chất lượng nông sản và thủy sản

2.195.000

 

 

38

Trung tâm giông nông nghiệp

1.330.000

 

 

39

Trung tâm Đăng kiểm tàu cá

550.000

 

 

40

Chi cục thủy sản Cà Mau

4.250.000

 

 

41

Sở Kế hoạch và Đầu tư

1.470.000

 

 

42

Chi cục tiêu chuẩn đo lường

1.300.000

 

 

43

Công đòan cơ sở Kho bạc nhà nước Cà Mau

1.000.000

 

 

44

Ngân hàng BIDV Cà Mau

3.350.000

 

 

45

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

5.822.000

 

 

46

Sở Nội vụ

4.450.000

 

 

47

Vườn Quốc gia U Minh Hạ

1.560.000

 

 

48

Viện kiểm soát nhân dân

2.010.000

 

 

 

Tổng

521.937.000