ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

                HỘI NNCĐDC/DIOXIN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      -------------------                                                      ----------------------

                                                                                        Cà Mau, Ngày  10  tháng 03  năm 2020

 

 

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ

QUỸ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN TỈNH CÀ MAU

Năm 2016

TT

Tên đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân

Số tiền ủng hộ

Ghi chú

 
 

01

Hội Cựu chiến binh quận 1, Tp Hồ Chí Minh

80.000.000

 

 

02

Hội Phụ Nữ Từ thiện Tp Hồ Chí Minh

120.000.000

 

 

03

Cty TNHH MTV Lâm Nghiệp, huyện Ngọc Hiển

5.000.000

 

 

04

Ngân hàng chính sách xã hội

3.000.000

 

 

05

Văn phòng tỉnh ủy

3.000.000

 

 

06

Công ty In Trần Ngọc Hy

2.000.000

 

 

07

Cty TNHH MTV Co.op mart Cà Mau

2.000.000

 

 

08

Quỹ đầu tư phát triển

2.000.000

 

 

09

Cty Điện lực Cà Mau

2.000.000

 

 

10

Bà Nguyễn Tuyết Nga, phường 5, Tp Cà Mau

1.000.000

 

 

11

Chi cục Đăng kiểm Cà Mau

1.000.000

 

 

12

Liên đoàn lao động tỉnh

1.000.000

 

 

13

Đảng ủy dân chính Đảng

1.000.000

 

 

14

Sở Tài chính tỉnh Cà Mau

1.000.000

 

 

15

Ban tổ chức tỉnh ủy

1.000.000

 

 

16

Bệnh viện Đa khoa Tp Cà Mau

1.000.000

 

 

17

Đoạn quản lý giao thông thủy bộ Cà Mau

1.000.000

 

 

18

Trung tâm Đăng kiểm cảng vụ đường thủy nội địa

500.000

 

 

19

Công an tỉnh Cà Mau

5.000.000

 

 

20

Sở Lao động thương binh xã hội

5.000.000

 

 

21

Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

4.500.000

 

 

22

Ban quản lý dự án công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

4.300.000

 

 

23

Ban điều hành bến xe tàu

2.000.000

 

 

24

Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội Cà Mau

1.980.000

 

 

25

Thanh tra tỉnh Cà Mau

1.950.000

 

 

26

Vường quốc gia U Minh Hạ

1.540.000

 

 

27

Sở Kế họach đầu tư Cà Mau

1.530.000

 

 

28

Chi cục bảo vệ môi trường

1.000.000

 

 

29

Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần

1.000.000

 

 

30

Trung tâm kỷ thuật tổng hợp hướng nghiệp Cà Mau

1.000.000

 

 

31

Trung tâm chăm sóc sinh sản

1.000.000

 

 

32

Công đòan cơ sở Cảng hàng không

1.000.000

 

 

33

Hội Cựu chiến binh tỉnh

500.000

 

 

34

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau

500.000

 

 

35

Phòng Nội vụ huyện Thới Bình

500.000

 

 

36

Ban quản lý rừng phòng hộ Nhưng Miên

500.000

 

 

37

Quỹ bảo trợ trẻ em Cà Mau

360.000

 

 

38

Văn phòng huyện ủy Ngọc Hiển

730.000

 

 

39

Công đoàn cơ sở Ban dân vận tỉnh ủy

650.000

 

 

40

Sở Giao thông vận tải Cà Mau

500.000

 

 

41

Thanh tra giao thông vận tải Cà Mau

500.000

 

 

42

Cty chế biến và dịch vụ Thủy sản Cases Cà Mau

50.000.000

 

 

43

Trung tâm giáo dục lao động xã hội Cà Mau

960.000

 

 

44

Cty Xổ số kiến thiết Cà Mau

30.000.000

 

 

45

Bệnh viên Đa khoa Trần Văn Thời

2.980.000

 

 

46

Ông Phạm Thừa Nhơn, phường 6, Tp Cà Mau

2.000.000

 

 

47

Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Cái Nước

1.000.000

 

 

48

Ban Văn háo xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

1.000.000

 

 

49

Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo

5.000.000

 

 

50

Ông Bùi Thanh Sang, huyện Cái Nước

500.000

 

 

51

Sở Tài Nguyên – Môi trường tỉnh Cà Mau

10.560.000

 

 

52

Quỹ hỗ trợ Cựu Chiến Binh nghèo Tp Hồ Chí Minh

70.000.000

 

 

 

Tổng

439.040.000