ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

                HỘI NNCĐDC/DIOXIN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      -------------------                                                      ----------------------

                                                                                    Cà Mau, Ngày  10  tháng 03  năm 2020

 

 

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ

QUỸ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN TỈNH CÀ MAU

Năm 2018

TT

Tên đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân

Số tiền ủng hộ

Ghi chú

 
 

01

Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa số 14

1.800.000

 

 

02

Hội Phụ Nữ Từ thiện Tp Hồ Chí Minh

290.000.000

 

 

03

Hội Từ thiện tự nguyện tỉnh Cà Mau

4.000.000

 

 

04

Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau

1.000.000

 

 

05

Đảng ủy dân chính Đảng

1.000.000

 

 

06

Phòng quản trị văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh

2.000.000

 

 

07

Chị cục Thủy sản Cà Mau

1.000.000

 

 

08

Nguyễn Việt Triều, P5, Tp Cà Mau

500.000

 

 

09

Ông Mai Tâm , Tp Cà Mau

500.000

 

 

10

Cô Nguyễn Hữu Phước, Tp Hồ Chí Minh

7.000.000

 

 

11

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau

2.000.000

 

 

12

Bảo hiểm xã hội tỉnh

5.000.000

 

 

13

Ban quản lý các Cảng Cá tỉnh Cà Mau

1.500.000

 

 

14

Cty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Cà Mau

5.000.000

 

 

15

Vườn Quốc Gia U Minh Hạ

1.500.000

 

 

16

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau

3.000.000

 

 

17

Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Cà Mau

1.000.000

 

 

18

Đoàn Nghệ thuật Khomer

700.000

 

 

19

Công đoàn cơ sở Kho bạc nhà nước Cà Mau

2.000.000

 

 

20

Cty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngọc Hiển

5.000.000

 

 

21

Ban quản lý Rừng phòng hộ Năm Căn

1.250.000

 

 

22

Cty Cổ phần dịch vụ Thương mại Cà Mau

1.000.000

 

 

23

Trường Trung cấp kinh tế  - Kỷ thuật Cà Mau

2.000.000

 

 

24

Trường Cao đẳng y tế Cà Mau

1.000.000

 

 

25

Văn phòng tỉnh ủy Cà Mau

3.000.000

 

 

26

Trung tâm bảo trợ xã hội Cà Mau

680.000

 

 

27

Cơ sở Cai nghiện Ma túy Cà Mau

1.110.000

 

 

28

Ban Quản lý Khu kịch Đất Mũi

710.000

 

 

29

Chi cục quản chất lượng Nông sản và Thủy sản

1.850.000

 

 

30

Ban Nội chính tỉnh ủy Cà Mau

1.000.000

 

 

31

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Cà Mau

3.000.000

 

 

32

Ban tổ chức tỉnh ủy Cà Mau

1.000.000

 

 

33

Sở Tài chính tỉnh Cà Mau

3.000.000

 

 

34

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Cà Mau

2.650.000

 

 

35

Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Cà Mau

1.000.000

 

 

36

Hạt kiểm lâm Trần Văn Thời

550.000

 

 

37

Ban quản lý Di tích tỉnh Cà Mau

730.000

 

 

38

Ban quản lý Rừng phòng hộ Đầm Dơi

3.000.000

 

 

39

Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Cà Mau

1.000.000

 

 

40

Thư viện tỉnh Cà Mau

850.000

 

 

41

Trung tâm nuôi dưỡng Người tâm thần

1.320.000

 

 

42

Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Cà Mau

2.650.000

 

 

43

Chi cục Kiểm lâm Cà Mau

1.590.000

 

 

44

Bảo Tàng tỉnh Cà Mau

410.000

 

 

45

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau

2.100.000

 

 

46

Sở Văn hóa thể thao và du lịch

2.010.000

 

 

 

Tổng

375.960.000

 

 

 

NĂM 2019                                                                                           Đơn vị tính: đồng

 

 

TT

Tên đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, vá nhân

Số tiền ủng hộ

Ghi chú

 

01

Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

36.000.000

 

 

02

Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau

10.500.000

 

 

03

Bà Trần Thị Đúng, phường 5, Tp Cà Mau

7.000.000

 

 

04

Cty Cổ phần Việt Nam Food

3.000.000

 

 

05

Cty TNHH Mỹ Nghệ Sinh hóa Thịnh Long

3.000.000

 

 

06

Ông Mai Tâm

500.000

 

 

07

Hội Phụ nữ Từ Thiện Tp Hồ Chí Minh

140.000.000

 

 

08

Bà phạm Thị Ngân – Ngân hàng Liên Việt

5.000.000

 

 

09

Cty TNHH MTV đại Phát

10.000.000

 

 

10

Nguyễn Quốc Danh – Phó tổng Biên tập Báo Cà Mau

1.200.000

 

 

11

Ban Liên Lạc Đồng Hương Bạc Liêu – Cà Mau

15.000.000

 

 

12

Ban Dân vận tỉnh ủy Cà Mau

2.500.000

 

 

13

Ủy Ban kiểm tra

1.000.000

 

 

14

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

1.000.000

 

 

15

Liên đoàn Lao động tỉnh

1.000.000

 

 

16

Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau

1.000.000

 

 

17

Ban quản lý các cảng cá Cà Mau

2.000.000

 

 

18

Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Cà Mau

5.000.000

 

 

19

Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

1.460.000

 

 

20

Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau

2.000.000

 

 

21

Cơ sở Cai nghiện Ma túy Cà Mau

2.130.000

 

 

22

Chi cục thủy sản Cà Mau

2.400.000

 

 

23

Sở Nội vụ Cà Mau

4.450.000

 

 

24

Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển

5.000.000

 

 

25

Trung tâm đăng kiểm tàu cá Cà Mau

300.000

 

 

26

Thanh tra tỉnh Cà Mau

2.450.000

 

 

27

Chi cục đo lường chất lượng, 263 Trần Hưng Đạo, P5, TP Cà Mau

1.300.000

 

 

28

Trường Cao đẳng nghề Hàn Quốc – Cà Mau

1.000.000

 

 

29

Chi cục thuế Cà Mau

7.000.000

 

 

30

Vườn Quốc Gia U Minh hạ

1.540.000

 

 

31

Bênh viện Sản Nhi Cà Mau

16.760.000

 

 

32

Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời

10.046.000

 

 

33

Cục Hải quan Cà Mau

1.000.000

 

 

34

Hội văn học nghệ thuật  Cà Mau

1.100.000

 

 

35

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau

2.000.000

 

 

36

Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội Cà Mau

3.000.000

 

 

37

Cty Cổ phần In Trần Ngọc Hy Cà Mau

2.000.000

 

 

38

Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau

3.400.000

 

 

39

Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Cà Mau

1.050.000

 

 

40

Chi cục kiểm lâm Cà Mau

3.330.000

 

 

41

Ban tổ chức tỉnh ủy Cà Mau

2.500.000

 

 

42

Phòng Kinh tế hạ tầng

450.000

 

 

43

Bản tàng tỉnh Cà Mau

320.000

 

 

44

Trung tâm nuôi dưỡng Người tâm thần

3.960.000

 

 

45

Công đòan cơ sở Kho bạc nhà nước Cà Mau

2.000.000

 

 

46

Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau

1.000.000

 

 

47

Trung tâm phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh Cà Mau

750.000

 

 

48

Sở Tài chính Cà Mau

3.000.000

 

 

49

Ban quản lý khu kinh tế Cà Mau

1.200.000

 

 

50

Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

1.000.000

 

 

51

Trung tâm khuyến nông tỉnh Cà Mau

1.000.000

 

 

52

Sở Giao thông vận tải Cà Mau

2.000.000

 

 

53

Cty TNHH MTV Môi trường Đô thị Cà Mau

3.000.000

 

 

54

Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Cà Mau

1.520.000

 

 

55

Trường Chính trị tỉnh Cà Mau

1.000.000

 

 

56

Ban quản lý Rừng phòng hộ Tam Giang, xã Tam Giang Tây, Năm Căn

1.450.000

 

 

57

Cảng hàng không Cà Mau

1.000.000

 

 

58

Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội Cà Mau

2.400.000

 

 

59

Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

1.795.000

 

 

60

Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Cà Mau

1.000.000

 

 

61

Ban quản lý khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau

1.442.250

 

 

62

Chi cục Thủy sản Cà Mau

3.400.000

 

 

63

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Cà Mau

3.000.000

 

 

 

Tổng

359.603.250