Đầu năm 2013, Hội NNCĐDC huyện Cái Nước hỗ trợ vốn cho 5 triệu đồng cộng với tiền dành dụm của gia đình được 2 triệu đồng. Với 7 triệu đồng anh và vợ nhất trí xây chuồng heo và mua 2 con heo nuôi. Sau 5 tháng  anh bán 1 con heo thịt, để nái giống 1 con, Cuối năm 2013, heo nái đẻ 12 heo con, anh bán 10 con còn 2 con để nái tiếp. Cuối năm 2014, 3 con heo nái đẻ được 18 heo con, anh bán 10 heo con được 10 triệu đồng, còn lại 8 con anh để nuôi. Sau 4 tháng anh bán heo thịt, trừ chi phí anh còn lãi 20 triệu đồng.

     Có vốn trong tay, anh mua 30 con trăn, 40 con rắn ri tượng,  nuôi đến nửa năm 2015, anh bán các loại được 180 triệu đồng. Ngoài  ra anh còn tận dụng ao, mương nuôi cá bóng tượng, cá chình, cá rô, cá trê. Trên bờ nuôi thêm gà, vịt, vuông thả tôm nuôi. Phát triển thêm bày trăn và rắn và đàn heo… Đến cuối năm 2016 anh thu nhập tất cả trên 350 triệu đồng, trừ chi phí anh còn 200 triệu đồng.

     Sau 6 năm cày xới cùng đất đai để sản xuất chăn nuôi, cho anh thu nhập khá và đói nghèo đã lùi lại phía sau. Từ gia đình nạn nhân CĐDC nghèo, anh đã miệt mài lao động vươn lên thoát nghèo với đồng vốn ít ỏi và ý chí quyết tâm cao. Trong 3 năm liền từ năm 2015-2017 anh đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi cấp huyện và cấp tỉnh, tham gia góp phần với địa phương xây dựng nông thôn mới, giúp anh em cùng cảnh nghộ phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

     Lê Minh Hậu, NNCĐDC  vượt khó vươn lên thoát nghèo, nêu tấm gương không ngừng nổ lực phấn đấu, đáng được mọi người noi theo.