Ngày 25 tháng 6 năm 2021, Hội huyện Năm Căn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 để sơ kết phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam.

   

                                           Toàn cảnh Hội nghị

 

Thực hiện các công văn chỉ đạo của TW, tỉnh và huyện Năm Căn, Huyện hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam và phát động phong trào thi đua trong cán bộ hội viên, nạn nhân và cộng đồng hưởng ứng.

Đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam của Hội huyện Năm Căn diễn ra trong bối cảnh gặp không ít khó khăn thách thức về biến đổi khí hậu, đặc biệt đại dịch Covid-19 vẫn đang có nhiều diễn biến rất phức tạp, khó lường, từ đó đã làm hạn chế đến phong trào nhất là công tác vận động nguồn lực, chăm lo giúp đỡ nạn nhân nhưng Hội luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hội cấp trên; sự hỗ trợ tích cực của Mặt trận Tổ quốc, sự phối hợp các ban, ngành, đoàn thể; đặc biệt được cán bộ hội, hội viên và nạn nhân tích cực hưởng ứng phong trào.

Hội đã đa dạng hóa công tác tuyên truyền đồng thời phối hợp chặt với các cơ quan truyền thông và các ngành, đoàn thể để tập trung tuyên truyền về: Hậu quả của CĐHH; các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nhất là Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; thực hiện mục tiêu kép về đại dịch Covid-19 và nội dung kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam.

Kết quả Hội đã tuyên truyền 40 cuộc có 822 người dự bao gồm: Tổ chức họp mặt 01 cuộc có 42 người dự, tuyên truyền miệng 39 cuộc có 780 lượt người dự trong đó có Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Bên cạnh đó Hội đã viết 13 tin, bài gửi Tạp chí Da cam Việt Nam, Trang Thông tin điện tử Tỉnh hội, Trang TTĐT huyện Năm Căn; cộng tác với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Cà Mau và Đài Truyền thanh huyện 24 tin, bài; phát hành 126 thư ngỏ; treo 15 Băng Rol và phát hành 60 cuốn Tạp chí Da cam Việt Nam.

Mặc dù trong hoàn cảnh bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng các cấp hội luôn tích cực vận động nguồn lực theo phương châm không dàn đều mà tập trung vận động quyết liệt trong các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và được các tập thể, cá nhân nhiệt tình ủng hộ.

Kết quả: Hội đã vận động cộng đồng trong đó có gia đình nạn nhân được 978.840.000 đồng, trong đó tiền mặt 704.150.000 đồng (tăng hơn 6 % so cùng kỳ).

    

 CT Huyện hội nhận tiền ủng hộ Quỹ NNCĐDC của HTX SX  tôm giống Đồng Khởi.

Từ kết quả trên, Hội đã trợ giúp 1.154 suất trị giá 977.580.000 đồng trong đó trợ giúp bằng tiền 235.490.000 đồng, quà, gạo và xe đạp 293.290.000 đồng, vận động cộng đồng và thân nhân của nạn nhân xây dựng mới 02 căn và sửa 02 khác với số tiền 448.800.000 đồng

        

PCT Huyện hội và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện tăng quà cho nạn nhân

Chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh trong nạn nhân, hiện nay có 19 mô hình thuộc lĩnh vực nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh, chăn nuôi chồn thương phẩm và gia súc gia cầm. Ngoài ra các hội nạn nhân cấp xã đã phối hợp với ngành chức năng ở địa phương hỗ trợ cho 56 gia đình nạn nhân vay 1.138.500.000 đồng.

Bên cạnh việc chăm lo, trợ giúp tiền, quà cho nạn nhân, hội luôn quan tâm vận động xây dựng Quỹ nạn nhân theo Nghị định 93/2019/NĐ-CP. Hiện nay Quỹ nạn nhân của 2 cấp hội tồn hơn 433 triệu đồng. Trong quản lý thu, chi quỹ luôn đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng mục đích, thể hiện công khai, minh bạch và đạt hiệu quả cao.

Trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, Ban Thường vụ Huyện hội luôn xác định công tác chính sách cho người nhiễm chất độc hóa học, công tác tổ chức hội, công tác kiểm tra và khen thưởng nếu làm tốt sẽ là đòn bẩy, là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phong trào. Từ đó Hội luôn phối hợp với ngành chức năng để hướng dẫn người HĐKC lập hồ sơ xin giám định bệnh tật. Cập nhật, bổ sung kịp thời các biến động của nạn nhân vào sổ Đại bộ và làm tốt công tác quản lý nạn nhân.

Tổ chức hội ở 2 cấp hội luôn ổn định, phát huy hiệu quả hoạt động, thực hiện đúng Quy chế và Điều lệ Hội. Hiện Hội có 62 chi hội ở 62 ấp khóm trong huyện, công tác phát triển hội viên đã được coi trọng thường xuyên nên hiện nay bình quân 4,5 hội viên/nạn nhân. Hội đã xây dựng được quỹ BCH với số tiền tồn Quỹ 15.701.000 đồng.

Công tác Thi đua – Khen thưởng và công tác kiểm tra luôn được quan tâm, Hội đã khen và được cấp trên tặng 26 Bằng khen, giấy khen cho tập thể, cá nhân. Tổ chức kiểm tra toàn diện và chuyên đề 06 cuộc.

 

Căn cứ vào kết quả sơ kết đợt thi đua, Ban Chấp hành đã uốn nắn, rút kinh nghiệm đồng thời tiếp tục tổ chức tốt phong trào thi đua thông qua công tác tham mưu cho Đảng, chính quyền và hội cấp trên; tranh thủ sự hỗ trợ của MTTQVN, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể và hội liên quan đồng thời tổ chức thực hiện quyết liệt để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Hội năm 2021 và nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023./.

                                                                                                       Lê Xuân Thái

                                                                                           Chủ tịch Hội huyện Năm Căn