Sáng ngày 07/4/2020, Thường trực Huyện hội đã trao 05 suất quà của Tỉnh hội hỗ trợ cho 05 nạn nhân và 16 suất quà của Huyện hội hỗ trợ cho 16 nạn nhân chất độc da cam đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

   Các nạn nhân được hỗ trợ lần này là những nạn nhân bị ngừng việc, ngừng kinh doanh thiếu việc làm, diện hộ nghèo, ốm đau và cuộc sống đang gặp rất nhiều khó khăn.

Bà Trịnh Thị Ngọc Hiệp UVBTV Huyện hội  trao tiền hỗ trợ cho nạn nhân Trần Thị Nhẫn, TT Năm Căn

  Tiền hỗ trợ của Tỉnh hội 750.000 đồng/suất; Huyện hội 500.000 đồng/suất. Tổng số tiền hỗ trợ của 02 cấp hội trong ngày là 11.750.000 đồng. Số tiền hỗ trợ của 02 cấp hội lần này tuy không lớn nhưng là niềm động viên an ủi rất to lớn đối với nạn nhân đang gặp nhiều khó khăn trong khi đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

  Trong những ngày tới, Huyện hội tiếp tục chỉ đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các xã, thị trấn Năm Căn thực hiện tốt nội Công văn số 08/CV-HNN, ngày 02/4/2020 của Tỉnh hội Cà Mau.

                                                                                             

                                                                                    Lê Xuân Thái

                                                                       Chủ tịch Hội huyện Năm Căn