Ảnh: Đại biểu dự Hội nghị

    Trong năm qua, hội nạn nhân chất độc da cam huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đặc biệt là tuyên truyền chỉ thị 43-CT/TƯ của ban bí thư Trung ương Đảng về thực hiện chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam, thực hiện tốt chính sách chi trả trợ cấp, phụ cấp cho các đối tượng đảm bảo đúng chế độ. Trong năm, công tác thực hiện chính sách đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn huyện đã được các địa phương thực hiện tốt. Ngoài ra, trong năm huyện hội đã triển khai đến các cấp chính quyền trong huyện vận động xây dựng quỹ hội chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin đạt hiệu quả thiết thực cho nạn nhân giá trị hiện vật và tiền mặt là 922 triệu đồng. Từ kết quả vận động được đã trợ giúp cho gần 1.000 lượt nạn nhân được hưởng lợi ích như: Xây 2 căn nhà, quà các loại 1.019 suất, xe lăn 12 chiếc, tập học sinh 1.000 quyển, giúp nạn nhân chỉnh hình 47 triệu đồng....

    Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận đóng góp vào phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Trong đó, tập trung vào việc củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động công tác hội; tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân quan tâm, trợ giúp nạn nhân da cam vượt qua những khó khăn để họ vươn lên hòa nhập cộng đồng.

   Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Huyện hội đã triển khai kế hoạch Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đảm bảo đúng theo chỉ đạo và kế hoạch của huyện Hội.

                                                                                                                               Văn phòng tỉnh Hội