Ngày 29/12/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh vừa có hướng dẫn tặng quà đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.


 

Ảnh: Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho người có công

Mức tặng 600.000 đồng/người (ngân sách Trung ương (quà của Chủ tịch nước))

    Đối tượng người có công với cách mạng gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của 02 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

 Mức tặng 300.000 đồng/người (ngân sách Trung ương (quà của Chủ tịch nước))

    Đối tượng người có công với cách mạng gồm: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

    Đại diện thân nhân của liệt sĩ gồm: Đại diện thân nhân của liệt sĩ (cha, mẹ, vợ (chồng), con, người nuôi dưỡng liệt sĩ theo quy định) là một người duy nhất trong toàn bộ thân nhân liệt sĩ còn sống được nhận 01 suất quà. Trường hợp đại diện thân nhân liệt sĩ đồng thời là đối tượng nhận quà mức 600.000 đồng/người (ngân sách Trung ương (quà của Chủ tịch nước)) và 300.000 đồng/người (người có công với cách mạng) thì cử đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ để nhận một suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ;

    Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống đồng thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng tặng quà người có công với cách mạng, với mức 600.000 đồng/người và thuộc đối tượng tặng quà người có công với cách mạng, với mức 300.000 đồng/người (ngân sách Trung ương (quà của Chủ tịch nước)) thì người đó được nhận thêm một suất quà đối với đại diện thân nhân của liệt sĩ.

    Trường hợp thân nhân liệt sĩ có từ hai người trở lên còn sống đều thuộc đối tượng tặng quà người có công với cách mạng, với mức 600.000 đồng/người và thuộc đối tượng tặng quà người có công với cách mạng, với mức 300.000 đồng/người (ngân sách Trung ương (quà của Chủ tịch nước)) thì cử một người để nhận một suất quà đối với đại diện thân nhân của liệt sĩ.

    Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân): Là người duy nhất được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ và đã có quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (mỗi liệt sĩ thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận 01 suất quà).

Mức tặng 300.000 đồng/người (ngân sách tỉnh (tặng thêm))

    Tất cả các đối tượng thuộc đối tượng tặng quà của Chủ tịch nước nêu thì được ngân sách tỉnh tặng thêm 300.000đồng/người.

Mức tặng 500.000 đồng/người (ngân sách tỉnh (tặng thêm)) 

    Các đối tượng gồm: Người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người thờ cúng Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng; đại diện còn lại thân nhân chủ yếu liệt sĩ (cha, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, (loại trừ đại diện thân nhân chủ yếu gia đình liệt sĩ đã hưởng quà Trung ương tặng); vợ (chồng) liệt sĩ có chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hàng tháng; tuất thương binh, bệnh binh, lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, chất độc hóa học từ trần đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến hưởng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động kháng chiến hưởng theo Quyết định 53/2010/QĐ - TTg ngày 20/8/2010 về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an Nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động kháng chiến hưởng theo Quyết định 62/2011/QĐ – TTg ngày 09/11/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động kháng chiến hưởng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng. 

Tặng quà mức 400.000đ cho đối tượng bảo trợ xã hội 

    Các đối tượng gồm: Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng); người cao tuổi thuộc hộ cận nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng; người khuyết tật đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (thuộc hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn); trẻ em đang nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật – mồ côi Nhân Ái; trẻ em khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; trẻ em mồ côi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; trẻ em có cha hoặc mẹ chết hoặc cả cha và mẹ chết do Covid – 19.

Tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

    Theo đó, tặng quà mức 500.000đ/hộ nghèo và mức 400.000đ/hộ cận nghèo. Trường hợp hộ gia đình (tính theo hộ) hoặc một người (tính cho cá nhân) đủ điều kiện hưởng cả 02 mức quà, thì chỉ nhận 01 suất  quà cao nhất.  

    Tổng kinh phí tặng quà là 31,6 tỷ đồng, trong đó người có công với Cách mạng là 30.033 người, đối tượng bảo trợ xã hội là 4.940 người, hộ nghèo 9.071 người, hộ cận nghèo là 6.486 hộ được tặng quà.

                                                                                                                                                Văn phòng tỉnh Hội