Hội huyện Năm Căn trao học bổng cho học sinh là nạn nhân CĐDC từ nguồn ủng hộ quỹ của ngành Giáo dục huyện

    Đây là nghĩa cử vô cùng cao đẹp trong phát huy truyền thống và lòng nhân ái của dân tộc Việt Nam. Nghĩa cử cao đẹp này đã được ngành Giáo dục huyện phát huy trong suốt 6 năm qua thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm và chắc chắn sẽ mãi mãi là một mạnh thường quân tiêu biểu của phong trào “Chung tay chia sẻ nỗi đau da cam”.

                                                                                      Lê Xuân Thái,

                                                         Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Năm Căn