Đoàn đi có 18 thành viên là những cán bộ tiêu biểu của Hội tỉnh, Hội huyện, thành phố và Hội xã, phường thị trấn, do ông Nguyễn Xuân Hùng – Chủ tịch Hội NNCĐDC/DIXOIN tỉnh Cà Mau làm trưởng đoàn.

    Thông qua thăm và gặp mặt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm họat động công tác Hội một cách sát thực, cụ thể, các cán bộ Hội tiêu biểu còn tiếp thu, mở rộng tầm nhìn về những hoạt động trong việc chăm sóc trợ giúp nạn nhân chất độc da cam, tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về thảm họa da cam và công tác vận động nguồn lực xã hội, ủng hộ Quỹ NNCĐDC/DIOXIN cũng như thấy được sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ở địa phương đối với công tác chăm sóc, trợ giúp, ưu đãi đối với người có công với Cách mạng và nạn nhân chất độc da cam. Từ đó thấu hiểu thêm ý nghĩa và giá trị của công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác hậu phương quân đội trong thời kỳ mới: Bảo vệ và xây dựng tồ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

    Qua học tập kinh nghiệm, các thành viên đoàn công tác rất phấn khởi, giao lưu và tiếp thu chia sẻ kinh nghiệm với Hội tỉnh bạn và sẽ áp dụng những cách làm, mô hình hay của Hội tỉnh bạn trong công tác vì nạn nhân chất độc da cam ở địa phương mình.

    Một sô hình ảnh của đoàn:

     

 

                                                           Nguyễn Xuân Hùng chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Cà Mau