Từ những chủ trương lớn

Mục đích của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” mà nhiều năm nay Việt Nam nói chung, Quảng Ngãi nói riêng dày công thực hiện là nhằm phát triển thị trường trong nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng dựa trên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc. Cuộc vận động này trong giai đoạn 2014 – 2020 đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể trong hỗ trợ xây dựng kênh thông tin, hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững; xây dựng chương trình kết nối quy mô quốc gia có tính đến liên kết vùng miền; liên kết giữa sản xuất và kinh doanh, phân phối; tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng thương mại, nhằm tạo điều kiện mở rộng kênh phân phối hàng Việt Nam.

Để thực hiện Cuộc vận động này, đề án cũng đề ra nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong giai đoạn 2014 - 2020, đặc biệt trong hai năm 2014 và 2015, tăng cường đẩy mạnh các hoạt động phát triển thị trường, ưu tiên công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong nhận thức và hành vi của doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phát triển hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam cố định và bền vững do các doanh nghiệp trong nước làm hạt nhân, nhất là tại địa bàn nông thôn, cùng với doanh nghiệp thúc đẩy chương trình đưa hàng Việt Nam tới người tiêu dùng trên khắp các vùng miền của cả nước. Các cấp, các ngành có nhiệm vụ xây dựng chính sách vinh danh và phát triển hàng Việt, thực hiện truyền thông rộng rãi về cuộc vận động. Các cá nhân, tổ chức trong nước sẽ được hỗ trợ trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực phân phối hàng Việt Nam. Kinh phí thực hiện dự kiến khoảng gần 230 tỷ đồng và bắt đầu được triển khai từ ngày 29-4-2014.

Đến hành động thiết thực

Thời gian gần đây, hàng Việt Nam đã có nhiều cải tiến rõ rệt. Tuy vậy, so với yêu cầu tiêu dùng thì vẫn chưa đáp ứng. Bởi thế, hàng ngoại nhập, nhất là hàng Trung Quốc một thời gian đã tràn vào Việt Nam, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất trong nước. Song, sau hành động ngang ngược đặt giàn khoan trái phép xâm lấn Hoàng Sa, dường như hàng Trung Quốc đã không còn chỗ đứng ở Việt Nam. Nhiều nơi, người dân đã đồng tâm “Tẩy chay hàng Trung Quốc”, để bày tỏ tình yêu nước.

Hiện tại, ở khía cạnh nào đó, hàng Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế về mẫu mã, chất lượng, giá cả. Thế nhưng nếu người Việt Nam có tinh thần dân tộc chắc chắn sẽ ủng hộ hàng Việt, dù đâu đó hàng Việt vẫn còn những điểm chưa hài lòng. Sự không hài lòng đó là cần thiết, hợp lý và phải được doanh nghiệp Việt Nam thừa nhận, để có cải tiến tốt hơn, xứng đáng với niềm tin yêu hàng Việt của người Việt. Theo Ban chỉ đạo “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh, trước mắt việc ủng hộ hàng Việt Nam sẽ giúp doanh nghiệp có thêm thị phần nội địa, tăng sức tiêu thụ hàng hóa, vượt qua khủng hoảng, khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất. Thế nhưng sâu xa hơn, lâu dài hơn, việc ủng hộ và tiêu dùng hàng Việt sẽ giúp Việt Nam bớt lệ thuộc vào hàng ngoại nhập, nhất là hàng nhập giá rẻ từ Trung Quốc không mấy đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam.

Thời gian qua, nhiều người tiêu dùng Việt Nam vẫn còn đứng trên góc độ lợi ích của riêng mình để quyết định mua sắm, tiêu dùng, kể là tiêu dùng hàng hóa Trung Quốc. Thế nhưng từ sau thời điểm đặc biệt như hiện nay, nhiều người dân Việt Nam sẽ gắn kết hài hòa lợi ích riêng và lợi lích quốc gia, dân tộc để quyết định tiêu dùng hàng Việt, tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Đó là một quyết định đúng đắn, là hành động yêu nước thiết thực của người dân Việt Nam.

Vận chuyển bình ắc quy Đồng Nai – hàng Việt Nam ra đảo Lý Sơn phục vụ nhu cầu cuộc sống, sản xuất của người dân.

                                                                     THANH NHỊ