Theo đó, 90 suất quà do ông Tô Văn Tiến, khóm 5, phường 4 thành phố Cà Mau vận động đóng góp, bao gồm: Gạo, nước mắm, nước tương được trao cho các nạn chất chất độc da cam/dioxin trên địa bàn phường 4, xã An Xuyên, đây những nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Giá trị mỗi phần quà tuy nhỏ, nhưng cũng giải quyết phần nào khó khăn của các gia đình nạn nhân, đồng thời qua đó thể hiện sự quan tâm của các ngành, các cấp và xã hội đối với những mãnh đời bất hạnh. Theo kế hoạch sắp tới, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nạn nhân và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

                                                                                                                           Trúc Hà