Để đạt được kết quả trên, các cấp hội đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền từ đó đã được UBND các cấp quan tâm thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội, hỗ trợ kinh phí đại hội, khen thưởng và tặng quà cho cán bộ hội đạt nhiều thành tích. Bên cạnh đó Hội đã được sự quan tâm giúp đỡ của UBMTTQ, của các ngành, hội liên quan nhất là Văn phòng HĐND – UBND các cấp.

    Trong chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện hội đã tham mưu UBND huyện chọn Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin xã Hàm Rồng làm đơn vị chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm chung. Ngoài kế hoạch tổ chức đại hội, Hội đã có hướng dẫn rất chi tiết cho các hội cơ sở theo đúng quy trình, nội dung và có bước đi cụ thể (Huyện hội đặt in 02 băng Rol có nội dung chiến lược tại đại hội để các hội cơ sở luôn phiên nhận về trang trí nhằm giảm bớt chi phí cho các hội cơ sở) đồng thời đã trực tiếp đi cơ sở để phối hợp với UBND xã chỉ đạo, kiểm tra, uốn nắn và sở gỡ những khó khăn vướng mắc.

    Để đại hội được tổ chức đúng theo kế hoạch, Huyện hội đã đề ra lịch thông qua văn kiện, nhân sự, lịch đại hội và quyết định phân bổ số lượng đại biểu dự đại hội cấp huyện để các hội cơ sở thực hiện không thả nổi về thời gian. Cán bộ hội cơ sở đã tập trung cao trong công tác chuẩn bị và được sự tham gia tích cực của hội viên, của nạn nhân CĐDC và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân.

    Trong ngày đại hội, ngoài việc tham dự của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQVN xã, thị trấn, lãnh đạo Huyện hội đã cùng với UBND xã, thị trấn trực tiếp tham gia đoàn chủ tịch để chỉ đạo đại hội.

                                            

 Ông Lê Xuân Thái, Phó Chủ tịch Huyện hội phát biểu chỉ đạo đại hội (tham gia đoàn chủ tịch).

    Do có sự chỉ đạo kỳ quyết nên các hội cơ sở đã chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng các văn kiện kể cả kịch bản của đại hội. Về nhân sự đã được thực hiện đúng quy trình kể cả công tác hiệp thương nhân sự với các ngành liên quan trong đó đặc biệt chú trọng đến tiêu chuẩn, yêu cầu cơ cấu, số lượng thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và đoàn đại biểu dự Đại hội cấp huyện.

    Với sự chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện kỳ quyết trên, đại hội của cấp cơ sở đã bầu ra 114 thành viên ban chấp hành, 34 thành viên Ban Thường vụ (có 8/8 vị chủ tịch đều là chủ tịch chuyên trách), bầu 24 thành viên ban kiểm tra và bầu 51 đại biểu dự Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện vào khoảng tháng 5/2018.

    Để tri ân đối với nạn nhân CĐDC và các thành viên Ban Chấp hành có nhiều thành tích trong công tác hội của nhiệm kỳ nay thôi tái cử, tại đại hội đã có 73 nạn nhân được tặng số tiền 24.100.000 đồng trong đó Quỹ nạn nhân CĐDC huyện tặng 24 suất cho 24 nạn nhân số tiền 9.700.000 đồng, các hội cơ sở tặng 49 suất quà cho 49 nạn nhân số tiền 14.400.000 đồng.

               Chủ tịch Huyện hội (bìa phía phải) tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam

     Về khen thưởng, các cấp chính quyền và Huyện hội đã khen thưởng cho 55 tập thể, cá nhân trong đó UBND huyện khen thưởng cho 11 tập thể và 08 cá nhân, Huyện hội khen thưởng cho 10 tập thể và 06 cá nhân, các xã khen thưởng cho 01 tập thể và 19 cá nhân. Ngoài ra UBND của 02 xã và thị trấn Năm Căn đã tặng 23 suất qùa cho 23 tập thể, cá nhân trị giá 3.920.000 đồng.

 Phó Chủ tịch UBND xã Tam Giang (bìa phía trái) trao giấy khen  cho các tập thể và cá nhân.

      Để kịp thời đánh giá kết quả công tác đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023, ngày 31-01-2018, Ban Thường vụ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết, báo cáo với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và hội cấp trên.    

      Tại hội nghị Tổng kết, tất cả đại biểu đã nhất trí khẳng định: Thành công của đại hội cấp cơ sở là thắng lợi về sự tham mưu của hội, về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền và của cả hệ thống chính trị huyện, xã; đây cũng là thắng lợi về sự chủ động, sự chỉ đạo quyết liệt của ban thường vụ hội các cấp; sự tích cực tham gia của cán bộ hội và cũng là thắng lợi của việc phát huy sức mạnh tổng hợp trong hội và của cả cộng đồng xã hội./.  

 

                                                                                      Lê Xuân Thái

                                    Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin huyện Năm Căn, Cà Mau