Thông qua các hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. 

     Để nâng cao chất lượng phối hợp công tác, 2 bên thống nhất đề ra 05 nội dung trọng tâm để triển khai thực hiện như phối hợp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về thảm họa da cam ở Việt Nam, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; vận động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong đoàn viên, thanh niên về giải quyết hậu quả chất độc hóa học; về các chế độ chính sách đối với người bị nhiễm chất độc hóa học và phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Phối hợp tổ chức các sự kiện vào các dịp lễ, tết, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) và ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam” (10/8) hằng năm; chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam đang được điều dưỡng tại các cở sở xông hơi tẩy độc, Trung tâm Điều dưỡng người có công và Trung tâm bảo trợ xã hội; trao đổi kinh nghiệm trong nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng, dạy chữ, dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam; tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ tạo việc làm đối với nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ để góp phần tạo thu nhập dần từng bước ổn định đời sống, hòa nhập cộng đồng; vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ cho các hoạt động dạy nghề cho con, cháu nạn nhân chất độc da cam; chỉ đạo Đoàn thanh niên và Hội các cấp trên địa bàn tỉnh trong tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách và tồ chức thực hiện chính sách của Nhà nước đối với người bị nhiễm chất độc hóa học.

    Việc ký kết, triển khai chương trình trong công tác giữa Tỉnh đoàn và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh nhằm thống nhất phối hợp trong các hoạt động, thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam. Đồng thời, giáo dục tinh thần tương thân, tương ái, nâng cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân cho đoàn viên, hội viên và thanh niên.

 

                                                                                                                                          Mai Thành

                                                                                                                   Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau