Ảnh: Ông Nguyễn Xuân Hùng – Chủ tịch tỉnh Hội trao vốn sản xuất nông nghiệp cho nạn nhân Phạm Văn Chư, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Thời

    Tỉnh Hội phối hợp với huyện Hội Trần Văn Thời và xã Khánh Bình Đông chọn ông Phạm Văn Chư, sinh năm 1952 là NNCĐDC, gia đình có 5 người nhưng trong đó có 3 người là nạn nhân chất độc da cam đời sống gặp nhiều khó khăn.

    Hội NNCĐDC/DIOXIN tỉnh giúp cho ông Chư mượn Quỹ NNCĐDC/DIOXIN để làm sinh kế sản xuất nông nghiệp. Theo kế họach sản xuất là 2 năm số vốn cho mượn không tính lãi là 15 triệu đồng.

   Việc giúp cho ông Chư có vốn sản xuất nông nghiệp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình ông trong sản xuất nông nghiệp, giải quyết cuộc sống và vươn lên thoát khỏi khó khăn.

                                                                                                                     Đặng Văn Mỹ - Phó chủ tịch tỉnh Hội